Workshop stresshantering – För en bättre arbetsmiljö

Många känner sig ofta trötta eller frustrerade pga stressen på jobbet? Känner du en risk för utbrändhet, eller har du arbetskamrater som har höga stressnivåer?

Workshop mot stress

Håll med: Bra redskap för stresshantering är till hjälp!

Här några tankar hur man kan lägga upp en workshop med inriktning mot stresshantering och förbättrad arbetsmiljö som kan vara intressant att ta del av.

Vad är stress och hur funkar det?

För en enkel och bra utgångspunkt kan det vara bra med en kort teoretisk genomgång, vad är stress?
1. Stress, en reaktion på psykiska ansträngningar
Tex när du blir arg på någon eller känner att du har för mycket att göra skapar det stress. Det som gör att stress uppstår måste inte vara något negativt. Det kan ju tex gälla att ställa upp i en tävling, anordna en stor fest eller hålla en föreläsning. Stress kan då ge det extra fokus som behövs för uppgiften.

2. Hur upplever du din situation
En viktig sanning är att vi är olika och det som en person uppfattar som stressande kan en annan uppfatta som trevlig. Hur du reagerar i en situation beror på olika saker, till exempel vad du har varit med om tidigare i livet och hur du fungerar som person. Det du har i ryggsäcken spelar in helt enkelt. Många upplever att kraven från andra är höga, men ibland kan det vara egna krav som stressar mest. Vilka krav du ställer på dig själv kan till exempel bero på tidigare erfarenheter eller hur du har blivit uppfostrad.

3. Hur hanterar hjärnan stress?
Det är inte bara verkliga hot som kan stressa, hjärnan kan inte skilja på ett riktigt hot eller ett som du bara tänker dig. Därför kan du bli stressad bara av att föreställa dig ett hot eller en svår situation som egentligen inte finns. Du kanske oroar dig för dina barn vad som skulle kunna hända. Eller om kunden kommer uppskatta det du producerat utan att egentligen ha något sakligt skäl att tro att det kommer bli besvikna. Stressreaktioner i hjärnan funkar som olika sorters försvarssystem. Kanske hjärnan ställer in sig på konflikt och fara med påföljd att pulsen går upp, man känner sig rädd, irriterad eller fientlig. Eller så blir kanske reaktionen att man känner sig trött och isolerar sig.

 

Workshop för Stresshantering

1. Se glädjeämnena och möjligheterna i livet.
Var nyfiken på livet och se det positiva – det bästa omkring dig! Dina tankar och din mentala inställning är viktig. Byt ut ordet ”måste” mot ”vill”. Att träna på att byta ut måsten mot viljor är ett sätt att göra vardagen mer lustfylld.

2. Jobba på att identifiera dina negativa tankemönster. Ägna inte ilska och energi åt saker du inte kan göra något åt. Andas djupt och släpp känslan och tanken. Förbered strategier för att bryta negativa tankemönster genom positivt laddade bilder.

3. Stresshantering handlar om känslan av kontroll. Rent fysiskt gäller det att andas och psykiskt är det dina förhållningssätt och dina mål som ger dig energi – Lev i nuet. Tillåt inte den inre känslan av kontroll försvinna.

4. En grundläggande fråga är om du ger dig själv tillräckligt stor plats i ditt liv. Många har en tendens att alltid ta hand om alla andra först och sedan ta hand om sig själva – om det finns någon ork över.

5. Tala om för dina medarbetare när de gör rätt och vad det var de gjorde som du tyckte var bra. Peka på specifika beteenden som du uppskattar, inte på personlighetsdrag. Personligheter är svåra att ändra på eller leva upp till, konkreta beteenden kan alla förstå och göra igen. Arbetsplatser där medarbetare får minst tre gånger så mycket positiva som negativa kommentarer har bättre samarbete, högre trivsel, bättre effektivitet och högre lönsamhet.

6. Pessimister är egentligen livets realister, och de slipper besvikelser eftersom de inte har så höga förväntningar. Å andra sidan bekräftar forskning gång på gång den fundamentala sanningen att Optimister, även om de genererar fler misslyckanden, mår bättre och är lyckligare människor.